Småland FGBMFI - Finnveden

Måndag 30/11 2020,
Haga Värdshus, Hillerstorp

Preliminärt datum för julmiddag med gäster. Kostnad ca 300 kr
Anmäl ditt intresse att närvara till

0706655777 (Alf Liljehall).

Du kan också anmäla dig till
Roland Manfredsson 0371-50039,

Torbjörn Johansson 070-5171695,
Per Torstensson 070-5459504 eller
Alf Liljehall 070-6655777, alf@alfliljehall.se.
______________________________________
För info kontakta gärna;
Alf Liljehall 070-6655777 

Roland Manfredsson 0371-50039
Torbjörn Johansson 070-5171695
Per Torstensson 070-5499504
eller
info@fgbmfi.se
Alla är välkomna!