Fredag 120316:

 Något som grep vid lunchen  var när Daniel Wahlström berättade om en märklig händelse. Han hade haft några mer eller mindre sömnlösa nätter pga problem i en ideell förening, där han är djupt engagerad. Till slut gick han upp mitt i natten och kände i sin förtvivlan att han bara ville slå upp bibeln på måfå (ta en "tumvers") för att se om han kunde få ett tröstens ord. Daniel berättade vidare att han inte brukade göra så. Detta var således ett undantag. Daniel greppade med tummen och fick upp följande ord (Dan 6:14, vår understrykning):

"När konungen hörde detta, blev han mycket bedrövad och gjordesig bekymmer över huru han skulle kunna rädda Daniel; ända till solnedgången mödade han sig med att söka en utväg att hjälpa
honom."