Stockholm  FGBMFI  


Fredagar
kl.07,30 - 08,00 Bön
Detta bönemöte kommer att genomföras via Zoom tillsvidare.

Kontakta Kent för uppkoppling.
kent.eliasson@arch.se

För info avseende plats och aktualitet, eller andra frågor, kontakta
Kent Eliasson 070-7991387
Alf Liljehall 070-6655777 
kent.eliasson@arch.se eller
info@fgbmfi.se
----------------------------------------------------
www.fgbmfi.se


Under länken "Historik" eller "Avslutade aktiviteter" kan du se en del av vårt tidigare program
 ******************************