Stockholm  FGBMFI  

----------------------------------


Fredagar
kl.06,30 - 07,00 Bön
på Mosebacke Terrassen

För info eller frågor, kontakta
Kent Eliasson 070-7991387
kent.eliasson@arch.se eller
info@fgbmfi.se

Önskar du ytterligare info
kontakta
Alf Liljehall 070-6655777,
Full Gospel Business Men’s Fellowship International Sweden.
www.fgbmfi.se


Under länken "Historik" eller "Avslutade aktiviteter" kan du se en del av vårt tidigare program
 ******************************