MullsjöHabo

Anordnandet av Full Gospel samlingar är ett lokalt initiativ av troende från olika kyrkor och samfund i Mullsjö och Habo och som gått samman och bildat en lokal förening av internationella
Full Gospel Business Men´s Fellowship,
där både kvinnor och män är välkomna.MOTELL VIP, MULLSJÖ

VÄLKOMMEN

TILL EN HÖGINTRESSANT KVÄLL

SERVERING.

Varmt välkommen! -

Bjud med dig en vän!