MullsjöHabo

Anordnandet av Full Gospel samlingar är ett lokalt initiativ av troende från olika kyrkor och samfund i Mullsjö och Habo och som gått samman och bildat en lokal förening av internationella
Full Gospel Business Men´s Fellowship,
där både kvinnor och män är välkomna.

Info.
Per Högberg 0705-138208
Henrik Nilsson 0392-12840
info@fgbmfi.se