Styrelsen


Här finns en lista över den svenska styrelsen 2020-2021. FGBMFI Sverige:

 

Ordförande       Johan Eklöf
       0738-069748
       johaneklof.hemma@gmail.com 
       Göteborg

Vice Ordf. Alf Liljehall
Tel. 0706-65 57 77
alf@alfliljehall.se
Uppsala


Sekreterare Kent Eliasson
Tel. 0707-991387
kent.eliasson@arch.se
Stockholm
Kassör

Ingmar Alexandersson
Tel. 0707-82 07 00
ingmar@alexanderssons.se
Göteborg

Sven-Erick Carlsson
Tel. 070 -796 29 61
secarlsson@gmail.com
Ödsmål

Jonas Christiansson
Tel. 070-6304030
jonas@capreen.com
Göteborg

Bert Lundgren
Tel. 073-3477200
lundgren.bert1@gmail.com
Jönköping/MullsjöInternational
Director at L.

Daniel Wahlström
Tel. 070-2886655
d.wahlstrom40@gmail.com 
Göteborg


International
Director

Alf Liljehall
alf@alfliljehall.se 
Uppsala

 

Om du har frågor eller funderingar kring FGBMFI, får du gärna kontakta någon av ovanstående personer.