Love - Unity - Respect
_______________________________

Kolla övriga program          
under fliken Avdelningar.

------------------------------------------------

Mario Garcia

Den 10 februari 2018 på ett möte med FGBMFI International Directors, som hölls i Houston, USA, valdes Mario García Olvera, Mexico, till ny International President för FGBMFI.